Naujienos

PIEŠIMO TERAPIJA

Piešimo terapija pagrįsta supratimu, kad mūsų kūriniai
gali padėti suvokti kas esame, padėti išreikšti jausmus ir
mintis, kurių negalime išreikšti žodžių pagalba. Ji ne tik
teikia mums didelį malonumą ir estetinį pasitenkinimą,
bet ir skatina savęs pažinimą, ugdo mus kaip
asmenybes, lavina jautrumą ir, kas svarbiausia, gydo
kūną bei sielą.

Piešimo terapija – tai laisvas ir spontaniškas
dalyvavimas dailės kūrybos procese, neturint jokių
išankstinių nuostatų ir įgimtų įgūdžių. Imantis šios veiklos
nereikia net mokėti piešti! Užsiėmimuose vyksta
nenuspėjamas žaidimas dailės priemonėmis bei
technikomis. Siekiama pažinti save, o ne sukurti vertingą
darbą. Daugybę metų slėptas emocines problemas
žmogui nėra paprasta imti ir papasakoti. Piešimas leidžia
tą padaryti lengviau ir jaučiantis saugiai. Piešimo terapija
leidžia žmogui atskleisti savyje neatpažintas galimybes,
talentus, surasti naujus problemų sprendimo būdus,
pasisemti stiprybės.

Piešimo terapijos paslauga siekiame
pagerinti darbuotojų savijautą ir laisvu
laiku išreikšti emocijas ir mintis ant
popieriaus lapo, kad darbas būtų
emociškai lengvesnis.

Kodas 10521

Kaina asmeniui 10 €